Fotogaléria
DVD
Mobil
Linky
E-mail

Mobily

Ericsson R320s

 1. Rýchly prístup do telefónneho zoznamu je podržaním tlačítka (2 až 9). Podržaním tlačítka "2" sa dostanete na prvý záznam začínajúci na písmeno "A", tlačítkom "3" na písmeno "D" atď...
 2. Do zoznamu hovorov sa možete dostať okrem stlačenia klávesy "Yes" aj stlačením nuly a krížiku - 0#
 3. Nastavenie jazyka:
  <8888> - Anglický ("<" šípka vľavo, ">" šípka vpravo)
  <0000> - Automatický
 4. V Ericssone R320s sa dá uložiť medzivýsledok v aplikácii kalkulačka do pamäte a ďaľej s ním pracovať. Aktivuje sa bočným posúvnikom nasledovne:
  Potiahnutie hore - uloží sa aktuálny výsledok do pamäte (zobrazí sa písmeno M)
  Potiahnutie dolu - načítanie hodnoty z pamäte
 5. V kalendári sa dá posúvať vpred a vzad klávesami:
  1 a 3 po týždňoch
  4 a 6 po mesiacoch
  7 a 9 po rokoch
 6. Ak by ste sa chceli dostať rýchlo k niektorej (jednej) funkcii telefónu stlačením jedného tlačítka, tak si túto funkciu nadefinujte vo Vlastnom menu na prvú pozíciu. Nadefinovanú funkciu spustíte podržaním šípky vľavo z hlavného okna mobilu.
  Podržaním pravej šípky sa dostanete do telefónneho zoznamu (Hľadať a volať).
 7. Na tomto telefóne sa dajú písať SMS-ky v Arabčtine: Choďte do menu Nastavenia - Jazyk - Režim úprav (4-6-2). Šípkou doľava alebo doprava Aktivujte jazyk "Arabsky". Potvrďte tlačítkom "Yes". Teraz môžete písať SMS-ky v arabčtine - jazyk sa prepína podržaním klávesy "#" pri písaní SMS. Takto napísaná SMS-ka sa ale nedá prečítať na niektorých mobiloch - zobrazí iba bodky a čiarky a lebo prázdnu SMS-ku.
 8. Zobrazenie tajného menu (zobrazí verziu SW, dá sa tu nastaviť kontrast displeja):
  Stlačte nasledujúce klávesy : > * < < * < * (> - šípka doprava, < - šípka doľava)
 9. Nokia 5110

  Nasledujúce tipy sú prevzaté z neoficiálnej stránky Nokia 5110 a preložené do slovenčiny.
  1.  Rýchla voľba

  2. Ak chcete použiť rýchlu voľbu na viac ako 10 telefónnych čísel, stačí si zapamätať na akej pozícii je číslo uložené a potom z úvodnej obrazovky telefónu napísať číslo a #.      napr.: 17# alebo 56#
  3.  Rýchle hľadanie v tel. zozname

  4. Na úvodnej obrazovke stlačte tlačítko "dole" a napíšte písmeno.
  5.  Veľké telefónne číslo

  6. Keď ste v telefónnom zozname a stlačíte na niektorom zázname # objaví sa Vám veľké telefónne číslo.
  7.  Rýchle písanie SMS správ

  8. Keď chcete napísať napr. MN tak stlačte 6 a musíte čakať, až kurzor poskočí a potom dva krát stlačiť 6. Toto sa dá zrýchliť tak, že po stlačení klávesy 6 (naskočí M) stlačte klávesu "dolu" a hneď môžete písať N.
  9.  Skrytie čísla - CLIR

  10. Funkciu CLIR si po aktivovaní môžete zapínať a vypínať v menu telefónu Nastavenia/Nastavenia hovoru/Odosielanie mojho čísla (skratka 4-1-4) - Keď máte nastavenú hodnotu "Už nastavené" a máte aktivovaný CLIR - Vaše číslo sa nebude posielať. Keď nemáte CLIR aktivovaný - Vaše číslo sa bude odosielať. Okrem hodnoty Už nastavené si môžete manuálne nastaviť (pri aktivovanom CLIR-e) či chcete svoje číslo posielať alebo nie. Hodnota Zapnuté posiela vždy Vaše číslo a hodnota Vypnuté Vaše číslo neodošle.Ak máte posielanie čísla vypnuté, ale chcete aby sa niektorým adresátom zobrazovalo Vaše tel. číslo zadajte si adresátové číslo do zoznamu vo formáte *31#XXXXXXXXXX. Naopak, ak máte posielanie čísla zapnuté, ale v nasledujúcom hovore chcete utajiť svoje číslo, tak ho zadajte vo formáte #31#XXXXXXXXXX. Aktivácia CLIRu (po zaplatení operátorovy) sa dá meniť aj bez použitia menu - Pre aktivovanie CLIRu zadajte *#31# a odošlite ako hovor a pre jeho deaktiváciu zadajte *#30# a odošlite ako hovor.
  11.  Zistenie IMEI čísla (sériové číslo)

  12. Napíšte *#06# a objaví sa Vám IMEI.
  13.  Verzia software

  14. Napíšte *#0000# a objaví sa Vám verzia Vášho softvéru.
  15.  Waranty code *#92702689#

  16. Po napísaní *#92702689# (alebo *#war0anty#) sa Vám objaví Menu:
   1. Zobrazí serial number
   2. Zobrazí mesiac a rok výroby
   3. Zobrazí mesiac a rok zakúpenia(pozor dá sa zmeniť iba raz)
   4. Zobrazí dátum poslednej opravy (ak bola)
   5. Transfer User Data? ?????
   Pre odídenie z Menu vypnite a zapnite telefón.
  17.  Odblokovanie PIN1

  18. Na odblokovanie PIN1 musíte mať PUK kód.
   Postup: **05*PUK*newPIN*newPIN#@
  19.  Enhanced Full Rate

  20. *3370# - aktivácia EFR (Enhanced Full Rate) - zlepší kvalitu zvuku na telefóne
   #3370# - deaktivácia EFR (Enhanced Full Rate) - vypnuti EFR
  21.  Half Rate

  22. *4720# - aktivácia HR (Half Rate) - batéria vydrží dlhšie na úkor kvality hovoru
   #4720# - deaktivácia HR (Half Rate) - vypnutie HR
  23.  SIM Clock

  24. *#746025625# - (alebo *#sim0clock#) - zistí či môže byť SImClock zastavený. Telefón by mal vypísať "SIM Clock stop allowed". Keď vypíše "not allowed" je možné, sa Vám bude batéria rýchlo vybíjať.
  25.  Dĺžka zvonenia

  26. **61*0905055555*11*T# - kde T je dĺžka zvonenia v sekundách (5 až 30) - funguje iba u GLOBTEL-u!!!.
  27.  Nekonečné zvonenie

  28. **61*+42176541*11*30#
    Prijaté SMS spravy
   Ak chcete premiestniť prijatú správu do zložky "odoslané" - ušetríte miesto na ďalšie SMS-ky, stačí dať cez možnosti správu uložiť a potom ju vymazať zo zložky odoslané správy.
  29.  8 tipov ako predĺžiť životnosť batérie mobilného telefónu

  30. 1. Nastavte režim hľadania siete na manuálny (4-2-4-2)
   2. Ak máte aktivovaný NetMonitor vypnite podscietenie displeja
   3. Nepoužívajte vibračnú batériu
   4. Telefonujte len na miestach so silným signálom a čo najmenej za jazdy v aute
   5. Vypnite používanie technológie EFR (#3370#)
   6. Zakážte v menu telefónu používanie lokálnych správ (4-2-2-2) - aj tak to operátory nevyužívajú
   7. Keď poznáte polohu BTS-ky (vykrývača) snažte sa pri telefónovaní nestáť medzi ňou a telefónom
   8. Keď je to možné - nabíjajte telefón len keď je úplne vybitý.
   9. Po nabití batériu ihneď používajte - inak zbytočne stráca energiu samovybíjaním  
    

   Nasledujúce tipy nie sú odskúšané:

  31.  Telefónovanie zadarmo

  32. Tento tip nefunguje na verziách softvéru 4.73, 5.04 a novších, je k nemu potrebné mať aktivovaný NetMonitor.
   Postup: choďte do NetMonitora a spustite test 497. Teraz môžete telefónovať 90 sekúnd zadarmo.
  33.  Odblokovanie SPlock (Service provider lock)

  34. Postup:
   1. Ochranu PIN kódommusíte mať zapnutú
   2.Stlačte a držte C až kým sa nevyprázdni obrazovka
   3.Stlačte a držte * až kým nezačne blikať
   4.Stlačte a držte * až kým nezačne blikať
   5.Napíšte 04***vášPIN>#
   6.Vypnite telefón
   7.Po zapnutí as Vám vypíše PIN CODE CHANGED alebo ACCEPTED
   8.Vypnite a zapnite telefón.
   Nefunguje na verzii softvéru 5.04 a novších.
  35.  Odblokovanie SPlock (Service provider lock) - 2

  36. Postup:
   1.Vypnite telefón
   2.Vložte kartu iného operátora
   3.Zapnite telefón, stlačte a držte klávesu ”hore” asi 3 sekundy.
   4.Na telefóne sa Vám objaví nápis PIN CODE ?
   5.Stlačte ”C”
   6.Stlačte * a chvílu čakajte, potom znovu stlačte * a napíšte 04*PIN*PIN*PIN#
   7.Telefón napíše PIN CODE CHANGED alebo ACCEPTED
   8.Vypnite a zapnite telefón.
   Nefunguje na verzii softvéru 5.04.
  37.  Odblokovanie SPlock (Service provider lock) - 3

  38. Predovšetkým, SIM karta musí byť nastavená na ochranu PIN - tj. telefón musí vyžadovať zadanie PIN. Zapnite telefón a na dotaz pre zadanie PIN stisknite šípku hore, až sa ukáže ovládanie hlasitosti. Teraz stisknite C, až kým sa displej nevymaže. Na prázdný displej zadajte sekvenciu pro zmenu PIN na rovnaký PIN: **04*PIN*PIN*PIN#

   Ak máte problémy s telefónom - samovoľne sa Vám vypína alebo vypisuje "Vložte SIM kartu" , postupujte nasledovne - Vystrihnite si z papiera obdĺžnik o rozmeroch 11,8x7,8cm a zohnite ho trikrát po širšej strane. Potom ho vložte pod batériu mobilného telefónu.